Utfordringer 2019LESERUTFORDRINGER
For å få Ett trykk til å bli et blad med så stor bredde som mulig, ønsker vi å gi dere lesere stadige muligheter til å sende inn bidrag. På den måten sikrer vi at det vi viser frem i bladet ikke bare er ting som jentene i det kreative teamet vårt lager, men at det også gjenspeiler bredden og variasjonen vi vet finnes. Vi har valgt å ha to leserutfordringer i hver utgave:

1. Kortskissen med tema
Vi har designet kortskisser som vi håper dere lar dere inspirere av. En skisse er en kilde til inspirasjon og gir større friheter enn for eksempel en "lift". Bruk skissen som et utgangspunkt for designet på kortet ditt, men med frihet til å kunne speilvende skissen og gjøre små endringer. Hovedregelen er at det skal være mulig å gjenkjenne skissen i det du har laget. Resten er opp til deg.

Skissen skal også knyttes til et tema. Du må altså både følge skissen og det oppgitte temaet.

Vi legger ut én skisse for hver utgave av bladet. Når du sender oss bidrag til denne utfordringen er det viktig at du merker mailen/konvolutten med det aktuelle utgavenummeret.

Eks: 0119_kortskissen_navnetditt_01a

2. Fargeutfordringen
I 2019 ønsker vi å utfordre dere på å teste uke og bruke ulike teknikker. Dere står ellers helt fritt i å velge selv hva dere vil lage - kort, esker, LO'er, PL-sider...

Også her er det viktig at du merker bidraget med det aktuelle utgavenummeret. 
Eks: 0119_teknikk_navnetditt_01a

...

AKTUELLE LESERUTFORDRINGER: