søndag 1. januar 2017

Ny frist - bidrag til aprilnummeret!


Tuuuut, tuuuuuut! 
Nytt år og nye muligheter! Desemberdagene har en tendens til å forsvinne fort, så vi har lyst til å gi alle en mulighet til å bruke den første uken i det nye året til å lage bidrag til aprilnummeret vårt. Vi har 2 leserutfordringer:

1. Fargeutfordringen - som denne gang er blått & brunt.
2. Kortskissen - med temaet "blomster".

Tenk om vi kunne sette ny rekord i leserbidrag denne gangen!
Er dere med? Litt info:


LESERUTFORDRINGER
For å få Ett trykk til å bli et blad med så stor bredde som mulig, ønsker vi å gi dere lesere stadige muligheter til å sende inn bidrag. På den måten sikrer vi at det vi viser frem i bladet ikke bare er ting som jentene i det kreative teamet vårt lager, men at det også gjenspeiler bredden og variasjonen vi vet finnes. Vi har valgt å ha to leserutfordringer i hver utgave:

1. Kortskissen med tema
Vi har designet kortskisser som vi håper dere lar dere inspirere av. En skisse er en kilde til inspirasjon og gir større friheter enn for eksempel en "lift". Bruk skissen som et utgangspunkt for designet på kortet ditt, men med frihet til å kunne speilvende skissen og gjøre små endringer. Hovedregelen er at det skal være mulig å gjenkjenne skissen i det du har laget. Resten er opp til deg. 

Skissen skal også knyttes til et tema. Du må altså både følge skissen og det oppgitte temaet.

Vi legger ut én skisse for hver utgave av bladet. Når du sender oss bidrag til denne utfordringen er det viktig at du merker mailen/konvolutten med det aktuelle utgavenummeret.

Eks: 0117_kortskissen_navnetditt_01a

2. Fargeutfordringen
Farger er ofte vår største inspirasjonskilde. Dette vil vi derfor utfordre dere på. Vi har derfor laget 6 ulike fargebilder som vi håper dere lar dere inspirere av. Dere står ellers helt fritt i å velge selv hva dere vil lage - kort, esker, LO'er, PL-sider...

Også her er det viktig at du merker bidraget med det aktuelle utgavenummeret.  
Eks: 0117_farge_navnetditt_01a

Info om selve innsendingen finner du her. 

2 kommentarer: