mandag 31. januar 2011

En presisering av endrede innsendingsfrister!

For å ikke lage komplett forvirring her,
kommer en liten spesifikasjon:

De nye innsendingsfristene gjelder fra juninummeret. Da blir fristen 1. april (mot tidligere 20. april).

Aprilnummeret går som vanlig – ellers ville det ikke vært mulig å sende inn noe tidsnok for en som kjøper bladet 1. februar eller senere.

Så, vil dere være med i aprilnummeret, er fristen – som tidligere – 20. februar.
Og merk adresseforandringen - den gjelder alt nå!

Men - fra og med juninummeret 2011 gjelder følgende info:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar